صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سيدنصراله
نام خانوادگی : ولي
واحد سازمانی : آموزشکده فنی شهید مهاجراصفهان
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت مالی اداری
سابقه خدمت :
تلفن :
آدرس پست الکترونیکی :