صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سيدوحيد
نام خانوادگی : مدرس
واحد سازمانی : آموزشكده فنی شهید مهاجر اصفهان
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت دانشجویی وفرهنگی
سابقه خدمت :
تلفن :
آدرس پست الکترونیکی :