صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          16/03/96          14:4  
    عنوان خبر : اطلاعيه ثبت نام تکدرس ويژه دانشجويان در شرف فارغ التحصيلی روزانه / شبانه
  خلاصه خبر :  
  

 

                                                                                          اطلاعيه

ثبت نام تکدرس ويژه دانشجويان در شرف فارغ التحصيلی روزانه / شبانه

 

برنامه امتحان تکدرس

عنوان دروس

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

مکان

دروس گروه معارف و ریاضی

یکشنبه

96/4/18

10 صبح

ساختمان اندیشه

دروس گروه زبان، ادبیات و فیزیک

سه شنبه

96/4/20

10 صبح

دروس تخصصی عمران

مکانیک، برق و حسابداری

دوشنبه

و

چهارشنبه

96/4/19            و

96/4/21

با هماهنگی انستیتو و گروه مربوطه

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که پس از اتمام امتحانات پایان نیمسال دوم 96-95 (952) حداکثر دو عنوان از دروس تئوری آنان اعم از عمومی ، پایه ، اصلی و یا تخصصی باقیمانده باشد می رساند که از تاریخ شنبه 1396/04/10 لغایت  چهارشنبه 1396/04/14 جهت ثبت نام با همراه داشتن یک قطعه عکس به ازاء هر درس و کارت شناسائی و تحویل قبض واریز هزینه به حساب 2173240201006 بانک ملی قابل پرداخت در کلیه شعبات بانک ملی سراسر کشور (بجز دانشجویان روزانه­ای که در سنوات مجاز برای بار اول تکدرس را انتخاب واحد می نمایند) به انستیتو و گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

تذکرات :

1-     حضور در امتحان در زمان مقرر و فقط برای یک بار ممکن می باشد و نمره آن در معدل کل اعمال می گردد.

2-     دانشجویانی که کسری معدل کل دارند مجاز به اخذ تکدرس نبوده و بایستی یک یا دو درس باقیمانده را همراه با دروس جبران معدل با نظر اداره آموزش در قالب یک ترم اخذ نمایند.

3-     فقط تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویانی که در این مرحله در امتحان تکدرس شرکت کنند 1396/4/31 خواهد بود در غیر اینصورت تاریخ تحویل آخرین نمرۀ دانشجو به اداره آموزش تاریخ فارغ التحصیلی وی می باشد.

 

                                                                                                                                                               اداره آموزش  - 1396/03/16    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :