صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          09/08/96          14:12  
    عنوان خبر : ساعات و محل حضور مدیران گروه¬های آموزشی جهت پاسخگویی به سئوالات و راهنمایی دانشجویان در نیمسال اول 9
  خلاصه خبر :  
  

اطلاعیه

 

ساعات و محل حضور مدیران گروه­های آموزشی جهت پاسخگویی به سئوالات و راهنمایی دانشجویان در نیمسال اول 97-96

 

ردیف

رشته

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

زمان حضور

محل حضور

1

الکترونیک

آقای مهندس داود متولی­زاده

سه شنبه 16-14

بلوک ب (سایت 9)

2

الکتروتکنیک

آقای مهندس حسن نریمانی

شنبه

14-30 : 10

تمام روزهای هفته از ساعت

14-13

دفتر گروه برق (کارگاه برق)

3

کامپیوتر

آقای مهندس محمودرضاحسینی

یکشنبه

15:30-14

سه شنبه

17-15:30

اتاق مدیر گروه کامپیوتر

4

ساختمان­های بتنی

آقای مهندس محمدناصر پیرمرادیان

یکشنبه

10-8

دفتر انستیتو عمران

5

ساختمان

آقای مهندس محمدناصر پیرمرادیان

سه شنبه

12 10

دفتر انستیتو عمران

6

نقشه برداری

آقای مهندس محمدناصر پیرمرادیان

یک شنبه

12 10

دفتر انستیتو عمران

7

معماری

آقای مهندس نعمت­اله سلطانی­رضایی

سه­شنبه

13- 11:15

سه شنبه

18:30-17

دفتر انستیتو عمران

8

تأسیسات

آقای مهندس احمدرضا مدینه

یکشنبه

11- 9

دوشنبه

16:30-14

کارگاه تأسیسات

9

کاردانی ساخت و تولید

آقای مهندس افضل روانگرد

شنبه

12 10

دفتر کارگاه ساخت و تولید

10

کارشناسی ساخت و تولید

آقای مهندس افضل روانگرد

شنبه

10 - 8

دفتر کارگاه ساخت و تولید

11

متالورژی (کاردانی)

آقای مهندس اکبر طالبی

یکشنبه

18-14

دفتر گروه متالورژی

12

متالورژی (کارشناسی)

آقای مهندس مرتضی گلپرور

یکشنبه

16 14

دوشنبه

15-14

دفتر گروه متالورژی

13

مکانیک خودرو

آقای مهندس فتح­اله رحمتی

یکشنبه

16-14

چهارشنبه

16-14

دفتر کارگاه مکانیک خودرو

14

مکانیک صنایع

آقای مهندس اصغر شیروانی

دوشنبه

16-14

چهارشنبه

16-14

دفتر نظارت و ارزیابی

15

طراحی صنعتی

آقای مهندس احمدرضا امیری

دوشنبه

17:30 16:15

سه­شنبه

15:30-14

کارگاه ماشین ابزار

دفتر گروه طراحی

16

فیزیک

آقای جلال برهانی

یکشنبه

16-14

دوشنبه

13-11:30

بلوک شهید حبیب الهی «ت» آزمایشگاه فیزیک

17

ریاضی

آقای محمود مشعلی فیروزی

یکشنبه

13-11:30

سه شنبه

10:30-9:30

چهار شنبه

10:30-9:30

بلوک «شهید حبیب الهی»

گروه ریاضی

18

زبان انگلیسی و

ادبیات فارسی

آقای علیرضا رزمگاه

دوشنبه

11 10

سه­شنبه

11 10

دفتر مدرسین - گروه زبان

19

حسابداری

آقای سیدعلی مساوات

یکشنبه

17-14

بلوک ت «شهید حبیب الهی»

دفتر گروه حسابداری

20

تربیت بدنی

آقای مسعود صالحی

شنبه

10-7:30

دوشنبه

10-7:30

چهار شنبه

10-7:30

ورزشگاه/ اداره ورزش

                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اداره آموزش    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :