صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          27/02/97          11:48  
    عنوان خبر : اطلاعیه میهمان شدن (انتقال موقت) و یا انتقال دائم به سایر دانشکده¬ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای پس
  خلاصه خبر :  
  

باسمه تعالی  

اطلاعیه میهمان شدن (انتقال موقت) و یا انتقال دائم به سایر دانشکده­ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای پسران کشور در نیمسال اوّل  سال تحصیلی 98-97 (مهر 97)  

 

     دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به سایر دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای پسران کشور برای نیمسال اوّل سال تحصیلی 98-97 (نیمسال 971) می بایست از روز چهارشنبه مورخ 1397/02/26 لغایت پایان روز جمعه مورخ 1397/03/18 با مراجعه به سامانه « سماد » به آدرس Samad.tvu.ac.ir  www. نسبت به ثبت درخواست میهمانی یا انتقال خود باتوجه به تذکرات مشروحه ذیل اقدام نمایند.

 

 

 

 

تذکرات مهم :   

1 لازم است دانشجویان قبل از تکمیل فرم درخواست، از پذیرش دانشجو و ارائه دروس مورد تقاضا توسط دانشکده/آموزشکده مقصد اطمینان حاصل نمایند.  

2 دانشجویان دوره روزانه در صورت میهمان شدن ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به مقصدمی باشند. 

3 دانشجویان دوره شبانه در صورت میهمان شدن ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مبدأ و شهریه ثابت و متغیر به مقصد می باشند.  

4 تغییر در عناوین و تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در صورت عدم ارائه در مرکز مقصد، با نظر گروه آموزشی مرکز مقصد و به شرط رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس و حدنصاب واحد (حداقل واحد 12 واحد و حداکثر واحد برای دانشجوی مشروط 14 واحد، حداکثر واحد برای دانشجوی عادی 20 واحد ، حداکثر واحد برای دانشجوی فارغ التحصیل با احتساب پروژه و کارآموزی 24 واحد می باشد.) بلامانع است.  

5 دروس انتخابی دانشجو بایستی متناسب با وضعیت تحصیلی او و با رعایت پیش نیاز و هم نیاز و حدنصاب واحد در ترم مربوطه (مطابق با بند 5) ثبت شود. مسئولیت عدم رعایت این موارد به عهده دانشجو است.  

6 دانشجو بایستی در پایان ترم ، تحویل به موقع کارنامه خود را از دانشکده /آموزشکده مقصد به این دانشکده پیگیری نماید. در غیر این صورت مشکلات ناشی از عدم وصول به موقع کارنامه و نمرات متوجه دانشجو خواهد بود.  

7 دانشجو موظف است در صورتی که در آموزشکده مقصد پذیرش نشود نسبت به انتخاب واحد نیمسال اوّل سال تحصیلی 98 97 (نیمسال 971) خود در این دانشکده براساس برنامه زمان بندی که از طریق اطلاعیه انتخاب واحد اعلام خواهد شد اقدام نماید. در غیر این صورت وفق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

 

اداره خدمات آموزشی دانشکده فنی شهید مهاجر 1397/02/26

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :