صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          02/11/97          9:3  
    عنوان خبر : اطلاعیه ثبت نام با تأخیر از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1397(مهر و بهمن)
  خلاصه خبر :  
  

باسمه تعالی

 

     بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان سال 1397 دوره کارشناسی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده اند می رساند که با در دست داشتن مدارک زیر در روز چهار­شنبه مورخ 1397/11/10 از ساعت 8:30 صبح لغایت 15  جهت ثبت نام به دانشکده فنی شهیدمهاجر مراجعه نمایند.

 

* مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

1-اصل مدرک کاردانی(فوق دیپلم)ویاگواهی موقت مدرک کاردانی و یا گواهی مورد تائید وزارت علوم (فرم شماره7 مندرج دردستورالعمل ثبت نام که توسط دانشکده دوره کاردانی تکمیل می گردد مبنی براینکه ازدوره کاردانی تا تاریخ 97/11/30
فارغ التحصیل خواهدشدودوبرگ کپی ازآن.

2-اصل شناسنامه عکسداربه همراه دوسری کپی ازتمام صفحات آن

3-اصل کارت ملی به همراه دوسری کپی پشت و روی آن

4- هشت(8) قطعه جدیدترین عکس (4*3) تمام رخ تهیه شده درسال جاری که باخودکارمعمولی پشت نویسی شده باشد.

5- کلیه فرمهای کامپیوتری ثبت نام تکمیل و امضاء شده توسط پذیرفته شده به همراه CD محتوی فایل PDF آن.

6-مدارک نظام وظیفه (مطابق بامواردمندرج دردفترچه آزمون ودستورالعمل های ثبت نام و بخشنامه های جاری(.

7 – فرم مخصوص میانگین نمرات و تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کاردانی (مندرج در صفحه 103 دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته) که توسط دانشکده محل تحصیل دوره کاردانی تکمیل و مهر وامضاء شده باشد (ویژه پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون شامل رشته های 1 – ساخت و تولید 2 – نقشه کشی و طراحی صنعتی 3 - متالورژی

8- پرینت قبولی کنکور دریافتی از سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org

 

تذکر1:دانشگاه برای دانشجویان شبانه تعهدی درقبال تامین خوابگاه و غذای یارانه ای نخواهدداشت.

تذکر2: درصورت عدم ارائه مدارک اعلام شده به هیچ وجه ثبت نام انجام نخواهد شد.

تذکر3: ازآنجایی که کلاسهای نیمسال دوّم از روز شنبه 97/11/13 آغاز خواهد شد. لازم است برای ثبت نام حتما درتاریخهای ذکرشده فوق مراجعه نمائید. بدیهی است عدم مراجعه بموقع پذیرفته شدگان برای ثبت نام به منزله انصراف ازتحصیل تلقی خواهدشد.

تذکر4: دانشجویان بایستی بلافاصله بعدازثبت نام ودریافت نامه معرفی به مراکز پلیس 10+ ، مجوزصادره ازنظام وظیفه را که ازمراکز پلیس 10+ دریافت می کنند، به دانشکده (اداره خدمات دانشجوئی) تحویل نمایند.بدیهی است کارت دانشجوئی افرادی که مجوزفوق را به موقع تحویل ندهند صادرنخواهدشد.

تذکر5: کلیه دانشجویان پذیرفته شده دوره روزانه و شبانه بایستی بابت هزینه های ثبت نام از قبیل (بیمه های دانشجوئی، امور فوق برنامه، صدورکارت دانشجوئی و ... مبلغ هشتادهزارتومان به شماره حساب (697086641بانک تجارت) به نام دانشکده فنی شهید مهاجراصفهان قابل واریزدرکلیه شعب بانک تجارت اقدام و درموقع ثبت نام به همراه دیگر مدارک تحویل نمایند.

تذکر6: کلیه دانشجویان شبانه ، لازم است جهت پرداخت بخشی از هزینه شهریه نیمسال اول با دردست داشتن کارت عابر بانک ، به بانک ملی و یا سایر بانک­ها مراجعه و مبلغ دومیلیون ریال (2000000ریال) به صورت حواله ساتنا  به حساب شماره 220100004001020103006713 IR و باشناسه پرداخت390100061127760000000000013101واریز و درروز ثبت نام فیش خود را تحویل نمایند.(توصیه می شود ازفیش بانکی خود کپی تهیه و نزدخودنگهداری نمائید).

تذکر7 : کلیه فرمهای ثبت نام به پیوست این اطلاعیه برروی سایت دانشکده به آدرس www.mohajer.tvu.ac.ir قرار داده شده است. کلیه پذیرفته شدگان موظفند نسبت به تکمیل فرمها به صورت تایپ شده ، کامل و دقیق اقدام و پرینت فرمهای تکمیل وامضاء شده به همراه CD محتوی فایل PDF آن  رادرروز ثبت نام ارائه نمایند،درغیراینصورت ثبت نام نخواهندشد.

پیشنهاد می گردد برای تسریع در امرثبت نام و جلوگیری از اتلاف وقت وجه موردنظر روزقبل ازثبت نام واریزشود ، درغیراینصورت حتما کارت بانکی متصل به شبکه شتاب همراه داشته باشید.

 

 

آدرس دانشکده فنی شهیدمهاجر:

اصفهان میدان آزادی(دروازه شیراز)، خیابان هزارجریب ،دانشکده فنی شهیدمهاجر ، تلفن 2-03136736550

 

اداره خدمات آموزشی

دانشکده فنی

شهیدمهاجراصفهان   22/97/10

 

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :